Menu

Het nieuwe normaal: een peuterspeelzaal

De afgelopen weken heb ik des te meer kunnen zien hoe onze samenleving in elkaar zit, wat wij belangrijk vinden, en wat we afkeuren. Eten: een must-have. Nagelsalons: idem dito. Telefoons: cruciaal voor de corona-app. Boeken: bestaan die dingen nog?

De filosoof Adam Smith, grondlegger van de moderne economie, meende dat het gevaar van vervreemding en afstomping in een vrijemarkteconomie altijd op de loer ligt. De overheid moet er daarom voor zorgen dat de meest essentiële delen van het onderwijs, waaronder lezen, verplicht worden gesteld aan de samenleving. Ook moet de overheid de burgers hiertoe kansen aanreiken: zo gaan we de verloedering en vervlakking van de samenleving tegen volgens Smith.

Natuurlijk houden we ons hier in normale tijden erg netjes aan. Er geldt immers een leerplicht voor minderjarigen, we kunnen allemaal boeken lenen via de bibliotheek en zo zijn er wel meer mogelijkheden te noemen. Maar juist in tijden van een lockdown lijkt het element van ‘boeken lenen’ weg te vallen: de persconferenties gaan over nagelsalons, kappers en nog eens nagelsalons. Bestaan bibliotheken überhaupt in het ‘nieuwe normaal’?

Dat is maar de vraag. Waar ik eerst nog hoopvol bleef wachten op initiatieven waardoor mensen alsnog boeken konden lenen om de quarantaineperiode door te komen, en om zichzelf in een ‘intelligente’ lockdown ‘intelligent’ te houden, lijk ik nu toch wel te neigen naar een heel andere houding: boeken ga je de komende tijd niet kunnen lenen, dus gebruik vooral Instagram of iets dergelijks, en kijk af en toe naar een persconferentie waarin je weer te horen krijgt dat we in een ‘anderhalvemetersamenleving’ leven. Na 5000 keer ‘anderhalve meter’ gehoord te hebben, klinkt het mij in de oren dat de overheid ons niet zozeer ziet als intelligente en vrijwillige deelnemers aan een intelligente lockdown, maar als peuters die we in een peuterspeelzaal moeten zien te houden. Maar het zal vast wel weer aan mij liggen.

Boeken zijn in elk geval voor deze peuterspeelzaal minder cruciaal dan drogisterijen, snoepwinkels of hockeytrainingen.