Menu

Huiswerk van een jihadist voor de extremisten

Als land A de oorlog verklaart aan land B, en land B in alle media het volgende erover zegt: ‘’Wij gaan niet in oorlog met jullie,’’ dan kun je dat uiteraard op meerdere manieren interpreteren. Je kunt zeggen dat land B de vrede wil bewaren, de economie wil conserveren, of misschien wel bang is. Maar als je beweert dat land B juist wél in oorlog wil gaan, dan kun je ofwel niet begrijpend luisteren (of lezen) óf je bent gewoon hartstikke achterdochtig. Uiteraard staat er – als je de zin van land B overneemt en het woordje ‘niet’ weglaat – dat het land vóór oorlog is. Maar dan heb je niet begrepen hoe taal werkt. 

 Dat terroristen pretenderen te vechten in naam van de islam, is niets anders dan een hardnekkig leugen. Deze extremisten misbruiken de islam om hun gruwelijke misdaden te rechtvaardigen door zinnetjes uit de Koran zonder context te gebruiken en niet verder te lezen dan hun neus lang is. Het lijkt er soms zelfs op dat ze überhaupt niets hebben gelezen en varen op de oneliners die ze voorgeschoteld hebben gekregen in hun extremistische kringen. En de media lijken dat beeld alleen maar te bevestigen door in te zoomen op de klassieke oneliners. Een vicieuze polarisatiecirkel die lijkt te eindigen in een zwart gat. 

Ik ben een jihadist en daar ben ik trots op”

 Laat ik hierover duidelijk zijn: de ‘Max Havelaar’ lees je ook niet zonder context, en doe je dat wel dan valt er nauwelijks nog iets te beleven aan het verhaal. En wat je al helemaal niet doet is een samenvatting van het boek opstellen op basis van het enige zinnetje dat je ervan hebt gelezen. Zonder context.  Vooral niet als dat ene zinnetje verre van representatief is voor het algehele plaatje. 

Verder lezen dan je neus lang is. Dat wil ik iedereen toch echt op het hart drukken. Vooral degenen die pretenderen dat de islam tégen vrijheid, gelijkheid en integriteit is. En voor de extremisten heb ik ook wat huiswerk: lees thuis voordat je je aanslag gaat plegen vooral even een aantal romans om je begrijpend-leesvaardigheid te ontwikkelen (werkt trouwens ook heel ontspannend). En mocht je na afloop nog steeds niet voldoende leesvaardigheid ontwikkeld hebben, ga dan de volgende keer dat je voor je aanslag naar een school gaat ook even langs de directeur om te vragen of je na de aanslag kunt aanschuiven bij de lessen van groep 1. 

Deze daders zijn geen jihadisten of ‘islamisten’, maar terroristen. Jihad is pas jihad als je je met gezonde verstand inzet tégen geweld en pleit vóór vreedzaam leven. Dus ja, bij deze: ik ben een jihadist en daar ben ik trots op.